Skrzypkowie Dzielni
|

Skrzypkowie Dzielni

Skrzypkowie Dzielni to toruńska formacja smyczkowa, utworzona przez świeżych adeptów sztuki grania do tańca. Czerpią z archiwalnej muzyki zapisanej w poprzednich wiekach, w szczególności kujawskiej i szwedzkiej. Ważnym składnikiem repertuaru zespołu jest muzyka flisacka i orylska
zanotowana w dziełach Oskara Kolberga w częściach dotyczących Kujaw. Utwory jak najbardziej taneczne, wykonywane były niegdyś przez społeczność zajmującą się spławem rzecznym.
Szczegółów tego fachu w dawnej formie nie można już dziś w pełnym kontekście odtworzyć, muzyka jednak ma szanse trafić ponownie na Wisłę.

Skład Kapeli:

Natalia Kucharska
Karolina Drzewiecka
Izabela Strąk
Henio Szramowski
Maciej Kowalski
Kazuma Ishio
Piotr Stachoń
Dominik Wóltański

Festiwal Czango 2023

Potańcówka (piątek)

Podobne wpisy